Działanie Opis działania Poaczątek Koniec Miejsce realizacji
Zorganizowanie sprzętu Uczestnicy projektu we własnym zakresie gromadzą potrzebny sprzęt np. multimedialny, którym będą się posługiwac w trakcie realizacji projektu. 2013-08-19 2013-08-25 Kłodzko
Warsztaty fotograficzne Uczestnicy projektu spotykają się z profesjonalnym fotografem, który zapozna ich z ogólnymi zasadami fotografiki, a takze z najczęstszymi rodzajami błędów popełnianych w trakcie fotografowania. 2013-09-09 2013-09-06 Kłodzko
Wybór i zakup profesjonalnego aparatu fotograficznego Przy pomocy fotografa zostanie wybrany, a następnie zakupiony model aparatu wraz ze statywem, który najbardziej będzie odpowiadał potrzebom uczestników oraz prawidłowej realizacji projektu. 2013-09-10 2013-09-12 Kłodzko
Szkolenie z zasad bezpieczenstwa Zorganizowaniem i przeprowadzeniem szkolenia zajmie się nauczyciel przysposobienia obronnego w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczosci w trakcie, którego uczestnicy projektu zostaną zapoznani z ogólnymi zasadami bezpieczenstwa, poruszania się po górach, w tym podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 2013-09-18 2013-09-18 Kłodzko
Zajęcia terenowe w Karłowie Celem wyjazdu jest integracja grupy oraz przeprowadzenie zajęć mających na celu praktyczne wykorzystani umiejętnosci nabytych w trakcie warsztatów fotograficznych (z wykorzystaniem zakupionego aparatu fotograficznego). 2013-09-19 2013-09-20 Karłów
Spotkanie podsumowujące W trakcie spotkania uczestnicy projektu dokonują ewaluacji i podsumowania wyjazdu, wybiorą najciekawsze zdjęcia, które chcieliby zaprezentowac lokalnej społeczności na planowanych wystawach. 2013-09-20 2013-09-20 Kłodzko
Zajęcia terenowe w Kłodzku Celem zajęć jest zapoznanie uczestników projektu z zabytkami Kłodzka(wiele z nich zostało wykorzystanych jako obiekty filmowe). Poprzez ich fotografowanie (w tym umiejętne kadrowanie) nastąpi praktyczne wykorzystanie wiadomosci i umiejętności nabytych podczas warsztatów fotograficznych. 2013-09-23 2013-09-23 Kłodzko
Spotkanie podsumowujące W trakcie spotkania uczestnicy projektu dokonują ewaluacji i podsumowania zajęc terenowych, wybiorą najciekawsze zdjęcia, które chcieliby zaprezentowac lokalnej społeczności na planowanych wystawach. 2013-09-25 2013-09-25 Kłodzko
Zgromadzenie informacji ofilmach kręconych w Kłodzku Celem grupy będzie zgromadzenie niezbędnych informacji o filmach, które były kręcone na terenie Kłodzka. 2013-09-02 2013-09-13 Kłodzko
Zajęcia terenowe w Kłodzku Celem jest zlokalizowanie miejsc w Kłodzku, które stanowiły scenerię kręconych tu filmów fabularnych (na podstawie wczesniej zgromadzonych informacji). 2013-09-16 2013-10-27 Kłodzko
Konkurs ”Filmowe Kłodzko” Celem uczestników projektu będzie rozpoznanie/zlokalizowanie miejsc w Kłodzku, gdzie kręcone były filmy fabularne- Film (jaki?)- Opis miejsc, gdzie kręcono filmy- Dotarcie do statystów 2013-09-23 2013-10-25 Kłodzko
Spotkanie z osobą zwiazaną z filmem ”kłodzkim” Celem spotkania z osobą związaną z filmem będzie poznanie warsztatu filmowego od ”kuchni” 2013-10-14 2013-10-18 Kłodzko
Spotkanie podsumowujące W trakcie spotkania uczestnicy projektu dokonują ewaluacji i podsumowania rozmowy z osobą związana z filmem ”kłodzkim” 2013-10-21 2013-10-21 Kłodzko
Zajęcia terenowe (Kłodzko) Celem zorganizowanych zajęć będzie przygotowanie dokumentacji fotograficznej kłodzkich ”obiektów” filmowych, czyli miejsc, w których kręcone były sceny polskich filmów fabularnych. 2013-10-22 2013-10-31 Kłodzko
Spotkanie podsumowujące W trakcie spotkania uczestnicy projektu dokonują ewaluacji i podsumowania zajęc terenowych, wybiorą najciekawsze zdjęcia, które chcieliby zaprezentowac lokalnej społeczności na planowanych wystawach. 2013-11-05 2013-11-05 Kłodzko
Wycieczka do studia filmowego (odział TVP) Celem wyjazdu jest zapoznanie uczestników projektu z ”warsztatem” filmowym oraz poznanie zadan osób biorących udział przy kręceniu filmu. 2013-11-14 2013-11-14 Wrocław
Spotkanie podsumowujące W trakcie spotkania uczestnicy projektu dokonują ewaluacji i podsumowania wyjazdu, wybiorą najciekawsze zdjęcia, które chcieliby zaprezentowac lokalnej społeczności na planowanych wystawach. 2013-11-18 2013-11-18 Kłodzko
Wystawa fotograficzna (szkoła) Poszczególni uczestnicy projektu będą odpowiedzialni za przygotowanie ekspozycji i jej oprawy (catering) w szkole. 2013-11-25 2013-12-06 Kłodzko
Rozstrzygniecie konkursu Celem grupy będzie sprawdzenie i ogłoszenie wyników wczesniej przeprowadzonego konkursu. 2013-12-06 2013-12-06 Kłodzko
Spotkanie z osobą odpowiedzialną za planowanie tras turystycznych na terenie Kłodzka Celem będzie zorganizowanie spotkania z przewodnikiem kłodzkim lub inną osobą współpracującą z Urzędem Miasta w Kłodzku przy planowaniu tras turystycznych. Na spotkaniu poznamy wymogi, jakim muszą odpowiadać trasy turystyczne oraz jakie wymagania musimy spełnic, aby zaplanowana przez nas trasa mogła być realizowana w Kłodzku. 2013-12-12 2013-12-12 Kłodzko
Zaplanowanie trasy turystycznej ”Filmowe Kłodzko” Celem uczestników projektu będzie opracowanie nowej trasy turystycznej w Kłodzku na podstawie wczesniej zgromadzonych informacji z filmów kręconych na terenie Kłodzka, a takze innych źródeł oraz przy wykorzystaniu wykonanej przez nas dokumentacji fotograficznej miejsc i obiektów filmowych Kłodzka w trakcie działań terenowych. 2013-12-16 2014-01-16 Kłodzko
Konferencja podsumowująca Celem spotkania będzie podsumowanie realizowanego przez nas projektu. W czasie konferencji zaprezentujemy jego rezultaty, wystawę fotograficzną, prezentacje multimedialne, foldery (catering). 2014-01-22 2014-01-22 Kłodzko
Wystawy w Kłodzku Poszczególni uczestnicy projektu będą odpowiedzialni za przygotowanie ekspozycji i jej oprawy (catering) w miejscach swojego zamieszkania, a takze w szkołach wraz z informacją do prasy lokalnej(mediów) o miejscu ekspozycji i zachęceniu do jej odwiedzenia. 2014-01-31 2014-01-31 Kłodzko
Wystawa w Jaszkowej Górnej Poszczególni uczestnicy projektu będą odpowiedzialni za przygotowanie ekspozycji i jej oprawy (catering) w miejscach swojego zamieszkania, a takze w szkołach wraz z informacją do prasy lokalnej(mediów) o miejscu ekspozycji i zachęceniu do jej odwiedzenia. 2014-02-07 2014-02-07 Jaszkowa Górna
Wystawa w Ołdrzychowicach Kłodzkich Poszczególni uczestnicy projektu będą odpowiedzialni za przygotowanie ekspozycji i jej oprawy (catering) w miejscach swojego zamieszkania, a takze w szkołach wraz z informacją do prasy lokalnej(mediów) o miejscu ekspozycji i zachęceniu do jej odwiedzenia. 2014-02-14 2014-02-14 Ołdrzychowice Kł.
Wystawa w Wojciechowicach Poszczególni uczestnicy projektu będą odpowiedzialni za przygotowanie ekspozycji i jej oprawy (catering) w miejscach swojego zamieszkania, a takze w szkołach wraz z informacją do prasy lokalnej(mediów) o miejscu ekspozycji i zachęceniu do jej odwiedzenia. 2014-02-21 2014-02-21 Wojciechowice